نماینده ساری - ساری آزما


نام شرکت:

فروشگاه ساری آزما


شماره تماس:
01133323518
01133321947

ساعت کاری:
   ساعت کار   8:30  الی 12:00   -  17:00  الی 19:30                                                   
آدرس:
مازندران –ساری-خ قارن-پاساژ صفاییه-پلاک 22-کد پستی4818638158  

ایمیل:
sari.azma@yahoo.com                    

نوع نمایندگی (دائم یا موقت)  :
دائم

هدف از نمایندگی سیناکلون:
فعالیت درزمینه فروش و آشنایی مشتریان با محصولات وخدمات شرکت سینا کلون