• از تا
    • اپل

سنتز پرایمر و پروب

سنتز پرایمر و پروب

سنتز پرایمر و پروب Primer Synthesis  & Prob

تولید داخل با زمان تحویل سه روزه

لطفا برای ثبت سفارش،  فرم Primer Synthesis را دانلود و پس از تکمیل به آدرس ایمیل Order@sinaclon.com ارسال فرمایید. 

تولید شیمیایی الیگونوکلئوتید به­ عنوان یکی از پرکاربردترین شاخه­ هایرشته ­زیست­شناسی سنتتیک در سال­های اخیر به پیشرفت­های چشمگیری دست یافته است. بهطور کلی رشته­ های الیگونوکلئوتیدی با کمک تکنولوژی فاز ثابت و با استفاده ازفسفرآمیدیت­های دارای گروه­های محافظت کننده دی­متوکسی تریتیل (DMT) به عنوان واحدهای سازنده، توسط دستگاه­های اتوماتیک طی یک فرآیند شیمیاییچرخه­ای سنتز می­شوند. در طی مراحل چهارگانه این فرآیند، یک واحد فسفرآمیدیت بهرشته الیگونوکلئوتیدی اضافه می­شود. مراحلی که در هر چرخه از سنتز شیمیاییالیگونوکلئوتیدها تکرار می­شوند شامل Deblocking، Coupling، Capping و Oxidation می  باشند .

دستگاه سنتز الیگونوکلئوتید شرکت سیناکلون نیز بصورت اتوماتیکفرایند سنتز را انجام داده و احتمال جهش و موتاسیون در آن صفر است. این دستگاه باارائه گزارش لحظه ای از روند سنتز به کاربر این اطمینان را می دهد که فرایند ساختهر نوکلئوتید و در نهایت اتصال نوکلئوتید ها و تشکیل الیگونوکلئوتید به درستیانجام می شود.

چرا از پرایمرهای ساخت شرکت دانش بنیان سیناکلون استفادهکنیم؟

-      زمان تحویل : سه روز کاری

-      قیمت مناسب رقابتی با بازارهای جهانی

-      پشتیبانی علمی

-      خالص سازی روتین به روش RP-OPC و خالص سازی با خلوص بالاتر به روش PAGE Purification

-      انجام پروسه ی کنترل کیفی برای تمامی پرایمرها بهروش PAGE

-      سنتز پرایمر با دستگاه پیشرفته و کاملا اتوماتیک درداخل کشور

-      خرید آسان و سریع با استفاده از روش هایمختلف(اینترنتی ، تلفنی ، شبکه های مجازی)

-      محصول تولیدی عاری از آلودگی های نمکی (salt free)

-      دانسیته های نوری مختلف از 2 تا 15  (OD: 2  to 15)

-      ضمانت کارکرد دو ساله

چرااز پروب های ساخت شرکت دانش بنیان سیناکلون استفاده کنیم؟

-      زمان تحویل : هفت روز کاری

-      قیمت مناسب رقابتی با بازارهای جهانی(حداقل قیمت مشابه خارجی)

-      پشتیبانی علمی

-      خالص سازی به روش PAGE Purification

-      انجام پروسه ی کنترل کیفی برای تمامی پروب ها بهروش PAGE

-      سنتز پروب با دستگاه پیشرفته و کاملا اتوماتیک درداخل کشور

-      خرید آسان و سریع با استفاده از روش های مختلف(اینترنتی، تلفنی ، شبکه های مجازی)

-      پروب های تولیدی عاری از آلودگی های نمکی (salt free)

-      دانسیته های نوری مختلف 2 تا 4 (OD: 2 to 4)

-      ضمانت کارکرد دو ساله

مقایسه کالا (0)


نمايش 1 تا 15 از 35 (3 صفحه)