حراج iptg به مناسبت ۲۲ بهمن ماه

حراج iptg به مناسبت ۲۲ بهمن ماه

Iptg 1gr : 2500000rial

Iptg 5gr : 10000000rial