خدمات ویژه شرکت سیناکلون جهت کمک به جامعه در مقابله با کرونا

با توجه به شرایط فعلی و به منظور خدمت رسانی به جامعه بخش سنتز پرایمر سیناکلون در تعطیلات نوروز امسال متوقف نخواهد شد.

جهت سفارش فرم سفارش را دانلود نمایید.