نمایندگی تبریز - نانو زیست فن آوران


نام و نام خوانوادگی:
 بهروز دهناد

نام شرکت:
نانوزیست فن آوران

شماره تماس:
 04135572412
 04135571446

  ساعت کار:
8:30 الی 15:00 و 17:00 الی 19:00 
                                              
آدرس:
آذربایجان شرقی – تبریز – خیابان 17 شهریور جدید- روبروی بانک ملی- ساختمان سیف- طبقه 6 فوقانی داروخانه سپیده واحد A

ایمیل :
NZF1983@YAHOO.COM

نوع نمایندگی (دائم یا موقت):
دائم

هدف از نمایندگی سیناکلون:
فعالیت درزمینه فروش واشنایی مشتریان با محصولات وخدمات شرکت سینا کلون