نماینده کهکیلویه بویر احمد،هرمزگان و بوشهر

نمایندگی کهکیلویه بویر احمد،هرمزگان و بوشهر - شرکت زیست فناوری سینوهه

نام و نام خوانوادگی:

مهندس محمد مهدی میرحسینی  

  

نام شرکت:

 شرکت زیست فناوری سینوهه

 

شماره تماس:

تلفن: ۰۷۱۳۶۴۶۳۴۷۱ 

فکس: ۰۷۱۳۲۲۸۹۸۲۲

همراه: 09171171394

   

ساعت کاری :

08:00 الی16:00

آدرس:

شیراز – میدان دانشجو ساختمان آسیا  طبقه اول  واحد 1 ایمیل :

Order@sinuhebiotech.com

نوع نمایندگی (دائم یا موقت):

موقت