نماینده اصفهان - کهن ژن کوثر


نام و نام خوانوادگی:
امیرحسین بهنیا

نام شرکت:   
کهن ژن کوثر

شماره تماس:
03136519697

ساعت کاری :
 ساعت کاری 08:00 تا 16:30

آدرس:
  اصفهان سپاهان شهر -  بلوار غدیر - مجتمع آتایار - واحد اداری - واحد آ 13

ایمیل:
[email protected]

وب سایت :
www.kohangen.com


نوع نمایندگی (دایم یا موقت):
موقت


هدف از نمایندگی سیناکلون :
   توسعه محصولات تولید داخلی
.