بیو انفورماتیک

بیوانفورماتیک یعنی چه: درك زبان خاموش اما جذاب سلولهاي زنده، تلاش بيولوژي مولكولي مدرن است. از يك الفباي ساده چهار me-myself-bigdataحرفي (آدنين، گوانين، سيتوزين، تيمين) دستورالعمل فرآيندهاي حياتي شكل مي گيرد كه پيچيده ترين بيان و گفتار آن‌ها “انسان” است. حجم فوق العاده زياد داده هاي مولكولي(Big DATA) و الگوهاي مبهم و مرموز آن‌ها ما را بر آن داشته است تا به نياز مطلق به پايگاه هاي داده كامپيوتري و ابزارهاي تحليل داده‌ها پي ببريم. تلاش و مبارزه ما يافتن روش هاي جديد، جهت مديريت اين داده‌ها حجيم و پيچيده است و نيز فراهم كردن بستري جهت دسترسي به ابزارهاي كامپيوتري و تحليل داده هاست تا ميراث ژنتيكي خود را بيش تر درك كنيم و نقش آن را در سلامت و بيماري‌ها بيابيم.

تعريفبیوانفورماتیک یعنی استفاده از فناوری انفورماتیک به منظور تجزیه و تحلیل داده های زیستیبیوانفورماتیک همزمان با پروژه های ژنوم رشد کرد و داده های این پروژه ها را ذخیره و مورد بررسی قرار دادبیوانفورماتیک به مباحث مختلفی همچون ژنومیکس ، ترنسکریپتومیکس، متابولومیکس و پروتئومیکس  میپردازد.9-17-2015 12-09-48 PM

بيوانفورماتيك شاخه اي از علم است كه از كامپيوتر  بهره مي گيرد تا اطلاعات بيولوژي مولكولي را در كامپيوتر ذخيره نمايد و با ابزارهاي كامپيوتري و الگوريتم هاي قدرتمند رياضي آناليز و تحليل نمايد.امروزه تجزیه و تحلیل دادهای زیستی توسط کامپیوتر به منظور پیشبرد بهتر اهداف تحقیقاتی به یک نیاز اساسی تبدیل شده است اما خوشبختانه بیشتر داده های زیستی و ابزارهای آنالیز آنها به صورت آنلاین و اکثرا رایگان در اینترنت در دسترس میباشند و در هرجایی و توسط ساده ترین کامپیوترها میتوان به داده ها دسترسی داشت.

 اکنون پروژه های ژنومی موجودات مختلف اطلاعات بسیار زیادی را از ژن ها و محصولات آن ها در اختیار ما گذاشته استآشکار است که گام بعدی مطالعه ی آزمایشگاهی و رایانه ای عملکرد این ژن ها و محصولات آن ها در ابعاد سلول و نحوه ی ارتباط آن ها استاز طرف دیگر به واسطه ی روش های آزمایشگاهی مختلف و پیشرفته که روز به روز در حال ترقی هستند اطلاعات عملکردی ما از ژن ها و ماکرومولکول های زیستی افزایش می یابد3 coreبنابراین به منظور استفاده از اطلاعات به دست آمده از پروژه های ژنومی و اطلاعات عملکردی لازم است که این داده ها با استفاده از رایانه به صورت دسته بندی شده در بیایند.

همانطور که مشخص شد بیوانفورماتیک از دو حوزه اصلی بیولوژی و انفورماتیک تشکیل شده است و بعد از انجام پروژه های ژنوم و افزایش روز افزون داده های زیستی کاربرد بیوانفورماتیک در پزشکی مداوم در حال افزایش است، لازم به توضیح است که به این حوزه جدید کلینیکال بیوانفورماتیک و یا بیومدیکال انفورماتیک  میگویند که با حوزه انفورماتیک پزشکی متفاوت میباشد که شکل روبرو تفکیک خوبی را از ارتباط بین علوم زیستی ،پزشکی و انفورماتیک به تصویر کشده است.

مرحله ي بعدي در ادامه اين تحقيقات، تلاش هاي بيشتر در جهت مطالعات سيستماتيك در زمينه ي سلول ها، اندام ها و موجودات زنده؛ بويژه فرآیندهای سلولي مانند برهمکنش های مولکولی، ارتباطات بین سلولي، تقسيم سلولي ،هموستازي و سازگاري های محیطی استدانشي كه اين مجموعه از فعالیت ها را دنبال مي كند سامانه های زیستی ” (System Biology ) ناميده شده است.

در واقع، زمان آن فرا رسيده است كه شاخه هاي مختلف علوم زيستي به منظور درك بهتر چگونگي عملكرد سلول، چگونگي تنظيم فزآیند هاي سلولي و چگونگي واكنش و سازگاري با تغييرات محيطي با هم ادغام شوندبا توجه به موارد ذکر شده حتما ضرورت یادگیری بیوانفورماتیک برای زیست شناسان را درک کردید.