نمایندگی ها

شماره

 نام شرکت

استان

نام شخص

شماره تماس

توضیحات

 

1

تجهیزات آزمایشگاهی بتاژن

خراسان

سید مهدی مشهدی حسینی

09153111879

Betageneco@gmail.com

2

تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی زیستاژن

گیلان

امین غلامرضاپور

09377735059

zistagene@gmail.com

3

آرتا طوبی آفرینش یاخته آزمایش

اردبیل

فیروز نوروزی

09143571301

afarineshyakhteh@yahoo.com

4

نانوزیست فناوران

آذربایجان شرقی

آقای دهناد

09144101588

'nzf1983@yahoo.com

5

یاسا طب

اصفهان

آقای شهنام

09121222350

'yasamedical@yahoo.com

6

پارس بیوشیمی

خوزستان

بابک بیک

09166165096

'parsbiochem@yahoo.com'

7

تجهیزات پزشکی آتیه

فارس

آقای کیقبادی

09177010518

' <atiehmedical@yahoo.com

8

ساری  طب آزما

مازندران

موسی تابنده

09195116620-01133321947

Sari.azma@yahoo.com

 

9

کیمیارهاورد غرب

کرمانشاه

هادی نجفی

09106536466

'hadi najafi' <hadieslah@gmail.com>

10

بازرگانی پدیده عطران اکسیر غرب

لرستان

علی جمشیدی

09124305138-06642304615

atranexir@gmail.com

11

زیست فناوری سامان ژن آراد

قم

عباس مروتی

09125535395

<abbasmorovvati@gmail.com

12

زیست فن طب ایساتیس کبیر

یزد

وحید رمضان زاده

09133560351

zistfanteb@gmail.com

13

ائلیم طب

آذربایجان غربی

آقای بینافر

09141414701

'elimteb@gmail.com'

14

تجهیزگسترابن سینا

زنجان

دکتر قوامی

09122423361

'ghavami@zums.ac.ir'

15

آروین کویرکریمان

کرمان

حجت ثمره فکری

09132464043

hojjatfekri@gmail.com

16

بهارآزما

تهران

آقای احمدپور

09121756209

' <baharazma76@yahoo.com

17

افشارنوعی

تربیت مدرس

افشارنوعی

09125242499

afsharnoei@gmail.com

18

اکسیژن طب

تهران

مژگان مبتکر

09125272363

mojganmobtaker@yahoo.com